Racjonalnie


Wyjaśnień słów kilka

Posted in Uncategorized - autor: Masaj w dniu 8 marca 2010

Dlaczego tak? Dlaczego tu i teraz? Odpowiedź prosta i jedyna: dla własnej satysfakcji. Od zarania dziejów człowiek próbował jakoś wyrazić siebie, opisać otaczający go świat, uzewnętrznić siebie.

Reklamy